MamKominek.pl

DOŁĄCZ

Załóż konto na naszej stronie, aby dodać kominek i pisać komentarze.

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZALOGUJ SIĘ

NOWE KOMENTARZE

PORADA

Ogrzewanie kominkowe, a jakość powietrza

kategoria: kominek
Działanie systemu dystrybucji gorącego powietrza jest bardzo proste. Ogień w kominku rozgrzewa wkład kominkowy, który z kolei, dzięki swojej konstrukcji bardzo wydajnie oddaje to ciepło powietrzu znajdującemu się w jego pobliżu. Powietrze jest również ogrzewane od rury dymowej odprowadzającej produkty spalania drewna do komina, rura ta, zwłaszcza jeśli posiada specjalne ożebrowanie – bardzo wydajnie oddaje ciepło. Powietrze ogrzewane natomiast przedostaje poprzez szczelinę między obudową a wkładem kominkowym, przez kratki w okapie kominka, jak również, częściowo, przez kanał nawiewny dostarczający powietrze do spalania.

Należy w tym miejscu uwydatnić kwestię powietrza zużywanego do procesu spalania w kominku, które powinno napływać poprzez specjalny kanał nawiewny umieszczany pod kominkiem lub w jego pobliżu (przewód ten może też być łączony trwale ze specjalnie do tego przystosowanym wkładem kominkowym).

Ogrzane w ten sposób powietrze jest transportowane za pomocą systemu nawiewu DGP do różnych pomieszczeń w budynku.

Nasuwa się tu pytanie, czy taka instalacja ma wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Zdecydowanie tak, ponieważ system DGP transportuje podgrzane powietrze, którym następnie mieszkańcy oddychają i w którym się znajdują. Ważnymi parametrami tego powietrza jest temperatura, wilgotność i czystość.

Właściwa wilgotność powietrza

Krąży opinia, że ogrzewanie kominkiem współpracującym z DGP wysusza powietrze, przez co mieszkańcy domu wyposażonego w taki system czują się niekomfortowo. Wyjaśnijmy może, jak określa się ilość wody w powietrzu. Woda w powietrzu występuje w postaci gazowej, czyli pary wodnej – nie widzimy jej. Jeśli już ją widzimy, to nie jest to para wodna, ale mgła lub deszcz. Często mylimy pojęcie mówiąc, że mgła to para wodna.

Powietrze ma zdolność “rozpuszczania” w sobie pewnej ilości pary wodnej. Tą ilość pary wodnej można określić jako wilgotność bezwzględną, wyrażona w gramach pary wodnej w 1m3 powietrza [g/m³]. Powietrze zawierające maksymalną ilością pary wodnej, która nie powoduje jeszcze wykroplenia, to roztwór nasycony i przyjmuje się, że jest to 100% wilgotności względnej. Wilgotność względna to stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary wodnej jaka tymże powietrzu może się rozpuścić. Jeśli mówimy, że mamy wilgotność 50%, to znaczy, że w powietrzu znajduje się połowa wilgoci, jaką powietrze to może w sobie “pomieścić”. Człowiek reaguje na wilgotność względną i najlepiej czuje się w temperaturze 20-24C oraz przy wilgotności względnej ok 50-60%. Wilgotność bezwzględna powietrza zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Spadek temperatury powoduje, spadek zdolności powietrza do rozpuszczania pary wodnej i nadmiar jej musi zostać z powietrza usunięty w postaci mgły, rosy lub deszczu. Przy wzroście temperatury zachodzi zjawisko odwrotne. Zużyte powietrze, zawierające między innymi wilgoć, jest usuwane z budynku przez kanały wentylacyjne. Na jego miejsce jest dostarczane przez nawietrzaki świeże powietrze, które jest zimne, czyli o małej wilgotności bezwzględnej, ale jednocześnie mogące mieć 100% wilgotności względnej. Powietrze zostaje ogrzane. Bezwzględna ilość pary wodnej w powietrzu nie zmienia się, ale zwiększa się zdolność do rozpuszczania pary wodnej – zwiększa się baza, względem której określamy wilgotność względną. Stąd spadek wilgotności względnej spowodowany tylko samym ogrzaniem powietrza - ze 100% w mroźnym powietrzu wilgotność względna może spaść nawet do 10% po ogrzaniu tego samego powietrza do temperatury do temperatury pokojowej. Jedynym sposobem na podniesienie wilgotności jest dostarczenie brakującej ilości wody do powietrza. Wilgoć ucieka z budynku wraz ze zużytym (ciepłym) powietrzem przez komin, a wysuszanie wynika z faktu podgrzewania powietrza zasysanego z zewnątrz, które w niskich temperaturach zawiera mało wilgoci. Stąd wniosek, że nie jest ważne czy podgrzejemy to grzejnikami, czy kominkiem. Efekt będzie taki sam – suche powietrze. Odczucie, że to kominek powoduje suche powietrze, może być subiektywne, lub wynikać z faktu, że powietrze w okolicach kominka i kratek nawiewnych ma wyższą temperaturę, niż powietrze podgrzane przez grzejnik.

Urządzeniem, które umożliwia dostarczenie dodatkowej wilgoci do powietrza jest nawilżacz kominkowy. Nawilżacz jest montowany w kapie kominka. Posiada on płaszcz, w którym znajduje się woda. Centralnie przez nawilżacz jest zasysane gorące powietrze, które jednocześnie podgrzewa wodę w płaszczu, powodując jej parowanie. Ubytki wody uzupełnia się przez wlew zamaskowany otwieraną kratką.

Bezpieczeństwo i czystość instalacji DGP

Bypass, przystosowany do łączenia z aparatem nawiewnym, jest urządzeniem, które ogranicza temperaturę powietrza dostarczanego do pomieszczeń, co ogranicza poczucie wysuszenia powietrza. Jest on również wyposażony w filtr metalowy. Przede wszystkim jednak, jego rola polega na zabezpieczaniu aparatu nawiewnego przed zniszczeniem na skutek działania wysokiej temperatury (np. w przypadku braku zasilania i jednoczesnym paleniu w kominku).

Instalacja DGP, jak każdy obiekt techniczny, powinna być co jakiś czas konserwowana, zwłaszcza, że zajmuje się ona dostarczaniem powietrza do pomieszczeń. Między innymi tym powietrzem oddychają mieszkańcy, więc ważne jest, aby ono nie szkodziło. W czasie użytkowania do instalacji są zasysane różne zanieczyszczenia. Najczęściej jest to kurz, który podgrzany w kominku do wysokiej temperatury jest szkodliwy dla zdrowia ludzi.
Zjawisko pirolizy kurzu zachodzi w kominkach współpracujących z grawitacyjnym rozprowadzeniem gorącego powietrza. Powietrze w takim systemie porusza się wolno i jest podgrzewane do wysokiej temperatury. Ponadto grawitacyjny ruch powietrza jest powodowany bardzo małymi różnicami ciśnień, przez co utrudnia zastosowanie jakichkolwiek filtrów. Należy więc unikać stosowania takiego systemu rozprowadzania powietrza.
Problem ten jest rozwiązany w przypadku systemu DGP o wymuszonym ruchu powietrza. Tłoczeniem powietrza zajmuje się aparat nawiewny. Instalacja jest wyposażona w filtr metalowy, wyłapujący większe zanieczyszczenia. W kratkach i anemostatach nawiewnych są umieszczone filtry powietrza, wyłapujące drobniejsze zanieczyszczenia. Wymuszony obieg powietrza powoduje, że powietrze nie nagrzewa się zbytnio w kominku, więc nie dochodzi do przegrzania kurzu. Ponadto intensywniejsze odbieranie ciepła z kominka podnosi jego sprawność.

W czasie użytkowania systemu w kanałach warunki są raczej nie sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów, ponieważ jest w nich temperatura rzędu 70-100ºC , niska wilgotność względna oraz ciągły ruch powietrza.
Natomiast w czasie przestoju zakurzone zakamarki o małym ruchu powietrza mogą być dobrym miejscem dla rozmnażania się drobnoustrojów. Z tego względu co najmniej raz do roku, zwłaszcza przed sezonem grzewczym, należy przeprowadzić konserwację systemu. W jej zakresie powinno znaleźć się czyszczenie kominka oraz kanałów rozprowadzających gorące powietrze. Należy też wyczyścić filtry w kratkach nawiewnych oraz filtr metalowy.

Wynika z tego wniosek, że podczas planowania budowy systemu DGP należy uwzględnić między innymi fakt, że instalacja będzie wymagała czyszczenia.

Na koniec bardzo ważna uwaga, fundamentalną kwestią dla zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach jest prawidłowo funkcjonująca wentylacja nawiewno-wywiewna. Dotyczy to oczywiście wszystkich budynków, nie tylko tych w których zamontowany jest system ogrzewania powietrznego. W przypadku domów z takimi systemami jest to szczególnie ważne, gdyż powietrze cyrkuluje znacznie bardziej, częściej wychładza się i podgrzewa. Właściwa wymiana powietrza jest niezbędna, świeże powietrze musi skutecznie napływać do pomieszczeń, a zużyte musi być efektywnie z nich wydalane, nie należy więc zapominać o konieczności montowania nawietrzaków w ścianach zewnętrznych oraz zachowania właściwych parametrów kominów wentylacyjnych.
DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE(0)

  Aktualności

  Oficjalne wyniki

  Oficjalne wyniki III edycji Konkursu Mam Kominek

  more
  GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

  GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

  more
  ETAP I ZAKOŃCZONY

  Zakończyło się głosowanie w Etapie I.

  more
  Wyniki I Etapu

  Oficjalne wyniki I etapu konkursu MAM KOMINEK

  more

  PORADY

  CIEKAWOSTKI

  Copyright © 2015 MamKominek.pl
  Tworzenie stron Webton.pl