MamKominek.pl

DOŁĄCZ

Załóż konto na naszej stronie, aby dodać kominek i pisać komentarze.

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZALOGUJ SIĘ

NOWE KOMENTARZE

PORADA

Błędy w wykonywaniu przyłączy kominowych

kategoria: kominek
Przyłącze kominowe to odcinek łączący piec, wkład kominkowy lub inne urządzenie grzewcze, z kominem odprowadzającym spaliny. Jego podstawowym zadaniem jest bezpieczne i skuteczne odprowadzenie produktów spalania paliwa do komina, a poprzez komin – na zewnątrz budynku. Zadanie to jest bardzo ważne i odpowiedzialne, dlatego należy wykonać go w sposób staranny i zgodny z zasadami sztuki oraz przy użyciu tylko właściwych, atestowanych elementów.

Dlaczego jest to ważne

Prawidłowe podłączenie wkładu kominkowego do komina lub pieca jest kwestią nader ważną. Przyłącz musi być szczelny, odporny na wysokie temperatury oraz mieć odpowiednią średnicę i strukturę powierzchni, a tym samym stwarzać minimalne opory przepływu spalin. Wykonanie przyłącza z elementów niewłaściwych może powodować jego przepalenie (warto tu zauważyć, iż temperatura w przyłączu kominowym często jest znacznie wyższa niż w samym kominku i może sięgać 900 oC) i rozszczelnienie, co stwarza bezpośrednie ryzyko zaczadzenia. Źle skonstruowane przyłącze może także stanowić zagrożenie pożarowe (gdyż nagrzewa się ono podczas pracy bardzo mocno).

Najczęstsze błędy

Podłączenie kominka lub pieca do komina nie jest rzeczą specjalnie trudną, jednakże błędy montażowe i „chodzenie na skróty” są niestety powszechne. Najczęściej spotyka się:

 - przypadki stosowania elementów, które nie są do tego przeznaczone i nie będą w stanie wytrzymać temperatury, jaką będą miały spaliny z kominka.

 - błędną konstrukcję przyłącza – które, zamiast zostać przyłączonym do komina, samo jest kominem (budowa przyłącza bezpośrednio na wkładzie kominkowym), skutkuje to przedostawaniem się wody opadowej i kondensatu do wkładu

 - budowę zbyt długich przyłączy – przez co mało stabilnych, powodujących wychłodzenie spalin (a co za tym idzie pogorszenie ciągu kominowego)

 - budowę przyłączy w poziomie - przyłącz kominowy powinien być nachylony minimum 5% w kierunku wkładu

 - wykonywanie zbyt wielu meandrów (kolankowanie) - co powoduje, iż droga spalin komplikuje się, pogarsza się ciąg kominowy i wzrasta ryzyko niedrożności

 - brak dostępu do elementów rewizyjnych przyłącza - najczęściej do rewizji w kolanie kominowym

 - budowę przyłączy o średnicy mniejszej niż wylot spalin z urządzenia grzewczego – co powoduje pogorszenie się ciągu kominowego

 - nie wykonywanie uszczelnień lub wykonywanie ich za pomocą niewłaściwych materiałów – zwłaszcza chodzi to o uszczelnienie połączenia kominka / pieca z rurą spalinową (które nie zawsze są idealnie tej samej średnicy)

 - zbyt bliską odległość przyłącza do elementów palnych (jak belki drewniane) – co jest krótką drogą do pożaru

 - podwieszanie, mocowanie przyłącza do ścian lub sufitów za pomocą metalowych obejm - które tworzą mostki termiczne

To niektóre z przykładowych sposobów jak niewłaściwie wykonać przyłącze, wszystko to może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

Budowa przykładowego przyłącza

W przypadku przyłączy z blachy czarnej 2mm, poszczególne elementy systemu przyłączy łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypla, który jest w charakterystyczny sposób spęczony, w drugą, nie ściśniętą część elementu. Dzięki połą-czeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy przepływ gazów spalinowych z kotła do komina (spęczeniem ku górze).
W przypadku przyłączy z blachy żaroodpornej idea jest podobna, za wyjątkiem tego, iż elementy produkowane są z końcówkami nie są ściskanymi, a rozpęczanymi.

Przyłącza budowane są z elementów składnych ze sobą, typowymi elementami są:
 - rura prosta
 - kolano regulowane 0-90 stopni
 - szyber kominowy
 - wkładka do ściany
 - radiator

Ważne jest – by przyłącze kominowe nie stanowiło jednocześnie komina. Zawsze przyłącze powinno być tylko odnogą, prowadzącą do trójnika komina, który jest wyposażony w miskę na skropliny i element wyczystkowy z drzwiczkami pozwalający na czyszczenie komina.

Przyłącze kominowe, a ciąg kominowy

Należy pamiętać, że właściwy ciąg kominowy to kluczowe pojęcie w przypadku podłączania pieców i kominków do komina. Ciąg kominowy, to zjawisko, które decyduje, czy spalanie paliwa w kominku będzie następowało w sposób, jakiego oczekujemy, oraz czy spaliny nie będą miały tendencji do cofania się do pomieszczeń. Przyłącz kominowy nie może za bardzo wpłynąć na poprawę ciągu kominowego, może natomiast skutecznie go pogorszyć. Dlatego należy szczególną uwagę poświęcić jego konstrukcji, nie wolno wykonywać przewężeń, musi on mieć co najmniej taką samą powierzchnię po-przeczną jak powierzchnia przewodu kominowego, nie wolno prowadzić przyłącza w poziomie i nie można przesadzać z jego długością.

Na końcu należy zauważyć, iż żaden sposób podłączania kominka do komina nie będzie trwały, gdy w kominek będzie służył do spalania węgla, śmieci, mebli, miału węglowego itp. Prawidłowa eksploatacja ma bowiem ogromne znaczenie nie tylko dla estetyki obudowy kominka, czy trwałości wkładu kominkowego ale również trwałości i szczelności przewodu podłączeniowego.DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE(0)

  Aktualności

  Oficjalne wyniki

  Oficjalne wyniki III edycji Konkursu Mam Kominek

  more
  GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

  GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

  more
  ETAP I ZAKOŃCZONY

  Zakończyło się głosowanie w Etapie I.

  more
  Wyniki I Etapu

  Oficjalne wyniki I etapu konkursu MAM KOMINEK

  more

  PORADY

  CIEKAWOSTKI

  Copyright © 2015 MamKominek.pl
  Tworzenie stron Webton.pl